'Is het nou ontucht of geen ontucht? - Zorgen van jongeren over masturbatie'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het zijn niet alleen volwassenen of ouders die masturbatie op morele gronden afkeuren, ook jongeren zelf doen dat. Zo blijkt uit een onderzoek van Sigusch en Schmidt (1973) onder jongeren dat 11% van de ondervraagde jongens (N=300) en 22% van de ondervraagde meisjes (N=298) het verkeerd vindt dat jongens masturberen. Voor masturbatie door meisjes liggen die percentages nog hoger: 14% van de jongens en 28% van de meisjes vindt masturbatie van meisjes verkeerd. Hun bezwaren golden vooral wanneer er sprake was van een relatie waarin geslachtsgemeenschap plaatsvond. [...]

Uit de literatuur blijkt dat zowel onder volwassenen als jongeren de angst leeft dat ze lichamelijke of geestelijke schade oplopen als ze masturberen. Volwassenen noemen bijvoorbeeld de angst 'om krankzinnig te worden' (Arafat en Cotton, 1974) of ze verwachten 'fysieke schade' (Clifford, 1978). Onder jongeren blijkt 15% van de jongens en 8% van de meisjes bang te zijn dat masturberen ongezond is (Sigusch en Schmidt, 1973).

bron: Artikel < 'Is het nou ontucht of geen ontucht? Zorgen van jongeren over masturbatie' > door Jolande Gouddijn (klinisch psycholoog) & Theo Sandfort (sociaal psycholoog); www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/media/k2/attachments/rn211155.pdf; Tijdschrift voor de Seksuologie, jaargang 12, nummer 4; 1988