'Martijn' niet op infomarkt Roze Zaterdag

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De vereniging Marlijn, die de belangen van pedoseksuelen behartigt, mag niet meedoen aan Roze Zaterdag op 30 juni in Rotterdam. De organisatie van Rotterdam Roze heeft na alle commotie besloten de vereniging niet toe te laten tot de informatie- markt, omdat er in haar ogen te weinig draagvlak is voor de deelname van de groepering. De onrust die over Martijn is ontstaan zou een succesvol verloop van de dag in de weg staan.

Het bestuur van Rotterdam Roze zag aanvankelijk geen aanleiding de: vereniging Martijn te weigeren op de informatiemarkt aanwezig te zijn. Navraag bij de politie leerde dat van Martijn geen activiteiten of doelen bekend zijn die strijdig zijn met de wet. Na deze beslissing van het bestuur haakte in eerste instantie de Nederlandse Politiebond (NPB) af. De bond liet de organisatie weten niet in een adem met pedofielen te willen worden genoemd. "Wij hebben er bezwaar tegen dat de schijn wordt gewekt dat homoseksualiteit en pedofilie over één kam worden geschoren", verklaarde een woordvoerder van de NPD. De organisatie van Roze Zaterdag zegt 'het te betreuren dat voor het eerst in de geschiedenis van Roze Zaterdag deze legale belangenvereniging voor pedoseksuelen de toegang geweigerd is tot het platform van de informatiemarkt.' De beslissing om Martijn de toegang tot de infomarkt te ontzeggen is genomen omdat de aanwezigheid van de pedofielenbelangenvereniging het eigenlijke doel van de Roze Zaterdag dreigde te overschaduwen. C.C. [edit], voorzitter van Martijn, laat weten teleurgesteld te zijn in de beslissing van de organisatie. "Wij propageren geen seks tussen volwassenen en kinderen, wij willen alleen discussiëren over dit onderwerp." C. [edit] is bang dat deze 'morele paniek' over pedofilie leidt tot 'wanhoop' bij de degenen die seksuele gevoelens hebben voor kinderen.

[Ingezonden brieven:]

Pedoclub

Pedo's op Roze Zaterdag? Wij zullen er niet bij zijn! De politiebond gaf een goed voorbeeld, want dat is dus wel het allerlaatste waar we op zitten te wachten: een associatie met een pedoclub. Tolerantie is een groot goed, maar nu slaan we toch echt door. Het kan me ook weinig schelen dat de doelstellingen van de stichting Martijn niet tegen de letter van de wet zijn. Ergens moet je een grens trekken! Wat mijn man en mij aangaat is dat dus op dit punt! Pedo's op Pride? Nee, dank je hartelijk, wij zullen daar niet bij zijn, ook niet nu besloten is (door politieke of, waarschijnlijker, commerciële druk) om deze stichting te weren. Het pure feit dat überhaupt overwogen is om deze stichting een plek te geven, vinden wij beneden alle peil. Organisatie: hartstikke bedankt voor het verzieken van dit festijn!
Ron en Bill Rumlev-Van Gurp [edit plaats]

Aparte groep

Alleen het idee al dat Rotterdam Roze pedofielenvereniging Martijn wilde toelaten, vind ik absurd. Nu wordt de gedachtegang van sommige mensen alleen maar bevestigd, want als er in mijn omgeving wordt gepraat over pedofielen, hoor je er meteen achteraan: 'zal zeker wel weer een vieze homo zijn'. Dit is een aparte groep mensen, die zeker niet gekoppeld mag worden aan de homo-organisatie. Ik vind het al erg dat pedofielen bestaan en voorkomen in onze maatschappij. Als deze mensen wel toegelaten zouden worden, had ik dit jaar met deelgenomen aan diverse activiteit van de Roze Zaterdag. Dit roept hele negatieve gevoelens en reacties op. Moeten we ons straks maar weer gaan schamen homo of lesbisch te zijn, omdat we ook meteen voor pedo worden uitgemaakt?
H. Spiegelenberg [edit plaats]

bron: Artikel < 'Martijn' niet op infomarkt Roze Zaterdag >; Gay Krant, nummer 438; 23 juni 2001