'Pendons les pédophiles' - Pedokroniek 1

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Tot de meest onzindelijke redeneringen en beoordelingen in onze cultuur behoren die over pedofilie. Een onderwerp waarover verhit gepraat en gescholden wordt, en slag geleverd. Maar een debat over de grond van de zaak? Dat debat ontbreekt, en in het klimaat van hysterie waar we in leven, lijkt het ook onmogelijk. Zelfs voorzichtige kritische vragen kunnen niet of nauwelijks: ze worden tegengehouden, geneutraliseerd, gecensureerd. Pedofilie is bij uitstek het terrein van de doxa, het massieve, gebetonneerde vooroordeel. [...]

Pedofilie is geëvolueerd van een seksuele geaardheid naar een vorm van criminaliteit: je leest tegenwoordig de uitdrukking 'pedofilie plegen'. Tegen deze verbale verloedering in moeten we de zaken weer uit elkaar trekken, denk ik, en het amalgaam tegengaan. Op 7 januari, las ik in De Morgen: "'Monster van Asse' vraagt vrijlating wegens 'geen bewijs'". Ik heb hier eerder al beschreven hoe De Morgen Marc V. uit Asse demoniseert, en hem zwartmaakt met suggesties, zonder dat er feiten aangehaald worden die het gebruik van de term monster kunnen rechtvaardigen. [...]

Over dat 'monsterlijke' nog dit: de jongen die DM gevonden heeft, was 13+ op het moment dat Marc V. hem ontmoette. De 'age of consent' in Brazilië is 14. (De journalist informeert niet of de leeftijd van de jongen bekend was of gevraagd werd, of die misschien gelogen heeft over zijn leeftijd, of er ouder uitzag dan hij was?) Hooguit een jaar later zouden dezelfde zaken dus geen probleem meer vormen, zou de 'monsterlijkheid' verdampt zijn. Het zou journalistiek dus veel correcter zijn gewoon te kijken of en hoe en waarom de wet overtreden werd, i.p.v. de interpretaties van de moeder klakkeloos over te nemen. De manier waarop DM hier te werk ging en nog gaat is stemmingmakerij, en je mist daarin elke kritische zin. Het omgekeerde van kwaliteitsjournalistiek.

bron: Artikel < "Pendons les pédophiles" - pedokroniek 1 > door Eric Hulsens; community.dewereldmorgen.be/blogs/eric-hulsens/2013/01/08/pendons-les-pedophiles-pedokroniek-1; Blog op Community De WereldMorgen.be; 8 januari 2013