Alex (13): ik vind het hartstikke goed zo

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Pedofilie roept bij velen nog altijd het schrikbeeld op van viezeriken die een doodsbang kind misbruiken en, in het ergste geval, verkrachten en vermoorden. Dit beeld doet onrecht aan zowel de pedofiel als aan het kind. Tussen hen ontstaat niet zelden een band van liefde en vertrouwen. [...]

"Toen het de eerste keer gebeurde, samen sex bedoel ik, stond ik daar helemaal niet bij stil. Ik dacht, okee, dat was lekker en nu ga ik weer slapen. Helemaal geen trauma's of nachtmerries, hoor. Voor mij was het wat nieuws en iets prettigs." Aldus Reinier, 14. "Een kinderlokker? Die bestaan helemaal niet. Je wilt het toch zelf en je zoekt het toch op ook? Toen er de eerste keer iets tussen ons gebeurde, was dat omdat ik Frans vroeg eens een van die sexfilmpjes te draaien die onder zijn bed liggen. En ik heb er ook nog vriendinnetjes naast, hoor. Ik vind het hartstikke goed zo." Alex, 13. [...]

"Als ik er nu op terugkijk, geloof ik dat ik er wel profijt van gehad heb, dat ik toen (ik was een jaar of 10, 11) die seksuele contacten met hem heb gehad. Omdat hij me toen van alles vertelde en me dingen liet zien en me het seksuele gevoel leerde kennen. En daarom vind ik het toch fijn dat ik die ervaring gehad heb. Aldus Joke in ...En me vriendje houdt van me!, Een NVSH-uitgave. [...]

De landelijke werkgroep Jeugdemancipatie (voorheen Pedofilie) van de NVSH wil namelijk af van die volgens haar volstrekt willekeurige leeftijdsgrens van 16 jaar in de wetgeving. In een petitie die in juni door o.a. de NVSH aan minister van justitie De Ruiter werd overhandigd, wordt er op gewezen dat in de huidige wetgeving geen onderscheid wordt gemaakt tussen gedwongen en vrijwillige contacten, en dat het bestraffen van pedofiele contacten ook niet het aangewezen middel is om het kind te beschermen tegen een ongewenste toenadering. Eerder staat het een goede hulpverlening in de weg, of richt de vervolging van het gepleegde delict meer schade aan dan de overtreding zelf. [...]

Kortom, de wetgeving op dit terrein dient duchtig herzien te worden [aldus het rapport]. Mr. Petra van Luyn, een Utrechtse advocaat die al zo'n dertig pedofiliezaken behandeld heeft, is ook van mening dat de bezem maar eens stevig door dit stuk van onze zedelijkheidswetgeving moet. "De enige reden waarom er een leeftijdsgrens in onze wetgeving staat, is dat ouders hun kinderen als hun bezit beschouwen en zelf willen bepalen wat er met hen gebeurt. Het is een van de laatste barrières waarop ouders zich nog sterk kunnen maken: dit is mijn kind en daar zit niemand anders aan."

bron: Artikel < Alex (13): "Ik vind het hartstikke goed zo" > door Hans Kops; Panorama; 15 februari 1980