Alles wat je altijd al wilde weten over seks - Gids voor beterweters

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Volgens de wet mag je pas vanaf je zestiende met iemand naar bed gaan. Vroeger mocht je al met een meisje van twaalf naar bed gaan. Je moest dan overigens wel met haar getrouwd zijn. In Engeland was er tot 1885 geen minimum leeftijd voor seks. Rechters bepaalden of seks al dan niet legaal was door in te schatten in hoeverre kinderen verstandig genoeg waren om te weten wat ze deden. Meestal werd de grens gelegd op een jaar of twaalf of veertien, wat vrij opvallend is omdat men toen pas ongeveer op zestienjarige leeftijd geslachtsrijp werd.

bron: Uit het boekje 'Alles wat je altijd al wilde weten over seks - gids voor beterweters' door Tim Webb & Sarah Brewer; Uitgeverij Krikke c.s. Leiden; Originele titel: 'Bluff your way in Sex' (Oval Projects; 1987,1996); Vertaald door Jan Paul Schutten; Oorspronkelijke editie: 1987