Angsten als gevolg van traumatische incestervaringen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De auteur beschrijft in dit artikel een verklaringsmodel voor het ontstaan en het in stand houden van incest, waarbij vooral de nadruk ligt op de interactie van factoren op macro-, meso- en microniveau. Daarna wordt aan de hand van drie therapiemodellen verduidelijkt welke normen en waarden in het Maastrichtse Team Seksueel Misbruik gehanteerd worden en welke implicaties dat heeft voor de therapie. Er zal dieper ingegaan worden op individuele, groeps- en gezinsbehandelingen van slachtoffers en daders. Tenslotte geeft de auteur drie kriteria aan die een positieve attitude ten opzichte van seksuele opvoeding afgrenzen tegenover traumatiserend seksueel gedrag.

bron: Inleiding van artikel 'Angsten als gevolg van traumatische incestervaringen - Behandelfilosofie en -praktijk van het Team Seksueel Misbruik te Maastricht' door G.T. Roelofs (psychiater-seksuoloog en hoofd van het Team Partnerrelatietherapie, Seksuologische Hulpverlening en Gezinstherapie van de Afdeling Psychotherapie, RIAGG Maastricht); 1985