BC Vrouwenzaken over machtsrelaties

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Bij deze willen wij reageren op het artikel 'kinderporno' in Sek nr. 2. Jan Schuijer ageert hierin tegen optreden van het O.M. inzake naaktfoto's. Wij willen niets afdoen aan de strekking van zijn artikel, dat het verwerpelijk is dat het O.M. op eigen houtje de wet oprekt en zo de eigen justitiële agenda aan het doordrukken is. Wel willen wij stellen dat Schuijer waar hij over 'de homobeweging' spreekt, toch voornamelijk de mannen van die beweging bedoelt. Wat moeten vrouwen aan met een kreet als "zeden-politie en homobeweging zullen altijd elkaars vijanden blijven"? Als vrouwen in aanraking komen met de zedenpolitie, dan is dat vrijwel altijd omdat ze slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. En juist op dat punt is het beleid van de politie merkbaar verbeterd: betere opvang, voorlichting en informatievoorziening, indien gewenst behandeling van de zaak door een vrouw, op veel plaatsen structureel overleg met Tegen Haar Wil, etc. Dit is geen pluim op de hoed van de politie. Ze doet in dit opzicht eindelijk goed haar werk. Het blijft slecht dat ze dat in andere opzichten niet doet (zoals in het geval van Intermale).

Het plaatsen van foto's als bij dit artikel valt onder de COC-doelstelling 'vrijheid van seksualiteitsbeleving'. [Zin met kopieren weggevallen.] [...] Het zou een goed ding zijn als we binnen onze vereniging ook de discussie over machtsverhoudingen in relaties aan zouden durven gaan.

Vrijheid van seksualiteisbeleving houdt even goed in dat je nadenkt over diegenen met wie je seksualiteit wilt, zeker als er ook nog machtsrelaties in het geding zijn. Volwassenen hebben per definitie macht over kinderen, meer dan andersom. De meeste vrouwen die ervaringen hebben met seksualiteit in hun kindertijd, hebben daar traumatische herinneringen aan overgehouden. Juist omdat we ons als BC Vrouwenzaken in het COC op de noemer vrouw-zijn hebben georganiseerd, zijn we extra kritisch op machtsaspecten. Wanneer de homo- en de pedobeweging discussies hierover met zichzelf en de buitenwereld niet aangaan, zijn ze geen haar beter dan dezelfde buitenwereld waar ze tegen ageren. Zolang binnen het COC deze discussies niet gevoerd worden, is er reden genoeg om als vrouwen wantrouwig te blijven.

BC Vrouwenzaken

Voor informatie/overleg: Lucia van Westerlaak [tel. nr.]

Noot red.: We willen suggereren dat het l.b. [landelijk bestuur] de gevraagde discussie op gang brengt en coördineert.

bron: Ingezonden brief < 'Kinderporno' > door BC Vrouwenzaken; SEK (uitgave COC); april 1988