Belgische regering denkt na over seks vanaf 14 jaar

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De nieuwe federale regering in België denkt erover om de seksuele meerderjarigheid te wijzigen. Alle seksuele handelingen zijn nu in principe strafbaar voor wie jonger is dan zestien. Maar een kwart van de vijftienjarigen heeft al seks gehad. Dagblad De Morgen bericht hierover.

"De wetgeving omtrent de leeftijd van seksuele meerderjarigheid zal worden geharmoniseerd", zo staat te lezen op pagina 87 van het onlangs overeengekomen federale regeerakkoord. Het is een antwoord op de vraag van een aantal Vlaamse jongerenorganisaties en organisaties voor jeugd en gezin. Wat die harmonisatie inhoudt is echter nog niet duidelijk.

"We willen dat het wettelijke kader wordt aangepast aan de realiteit", zegt Caroline Verschueren van de Vlaamse Jeugdraad. "We weten dat jongeren al voor hun zestiende seksueel actief zijn. Een dertienjarige die zijn eerste tongzoen beleeft, overtreedt vandaag in principe de wet." De wet die seksuele handelingen bij jongeren regelt, dateert uit 1912. In latere jaren is die wet wel aangepast, maar de focus ligt nog steeds sterk op bescherming van de jeugd, zeggen de organisaties die pleiten voor een hervorming.

"Bescherming is heel belangrijk. Maar wij pleiten ook voor een legaal kader waarin seksuele handelingen tussen gelijkwaardige partners en met onderlinge toestemming niet geproblematiseerd worden. Laat staan gecriminaliseerd. Jongeren vandaag zijn ook beter geïnformeerd dan honderd jaar geleden. Wat doen we met een veertienjarige die al jaren een relatie heeft met een leeftijdsgenoot? Hoe kunnen ouders reageren als hun zoon van vijftien om een condoom vraagt? We merken dat hier veel onzekerheid over bestaat." [...]

"De verschillende leeftijdsgrenzen zijn verwarrend", klinkt het bij minister van Justitie Koen Geens van de Vlaamse christendemocraten CD&V. "Er moet gestreefd worden naar harmonisatie. We kunnen nog niet zeggen welke leeftijdsgrens we gaan hanteren, maar dit onderwerp verdient een goed debat."

bron: Artikel 'Belgische regering denkt na over seks vanaf 14 jaar'; www.ouderenjournaal.nl/home/2014/10/18/belgische-regering-denkt-na-seks-vanaf-14-jaar/; Ouderenjournaal; 18 oktober 2014