Betrokkene Brongersma breekt lans voor jongensliefde - 'Pedofiel geniet van plezier partner'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Vooral de laatste jaren zijn politie en justitie milder geworden ten aanzien van pedofielen. Daarbij moest dan wel duidelijk zijn dat de jongere zich aan het contact had kunnen onttrekken. Brongersma heeft op die ontwikkeling niet alleen als publicist, maar ook als strafpleiter, ongetwijfeld invloed gehad. De laatste tijd lijkt er weer een zekere kentering op te treden. Brongersma wijt dat aan de invloed van Amerikaanse beschuldigingen dat Nederland niet of onvoldoende zou optreden tegen kinderporno. "Dat heeft ongemerkt invloed. Je hoort weer van vonnissen die me te denken geven." [...]

[Wim] Wolters [psycholoog] komt dan altijd met vreselijke voorbeelden aanzetten zoals verkrachting van een driejarig meisje. Natuurlijk heb ik daar geen goed woord voor over. Dat is een verschrikkelijke gebeurtenis. "Ik neem aan dat Wolters een goede kinderpsycholoog is, maar hij verliest uit het oog, dat hij in zijn ziekenhuis alleen de allerslechtste gevallen ziet. Dat mag je maatstaf niet zijn."

bron: Artikel < Betrokkene Brongersma breekt lans voor jongensliefde - "Pedofiel geniet van plezier partner" > door Joop van Schie; de Volkskrant; 14 juli 1987