Bij de politie gemelde gevallen van sexueel contact tussen ouderen en kinderen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Bij de uitwerking van het onderzoek kozen we voor een inventarisatie van het aantal aangemelde kinderen bij de bureaus van de Officieren Jeugdzaken van de Rijkspolitie. [...] Aan de hand van een uitvoerige vragenlijst werden over de periode januari 1978 - januari 1979 de aangemelde gevallen in kaart gebracht. [...]

Tabel IV - Aard van gemeld sexueel contact tussen kind [0-12 jaar] en actor

Aantal
Betasten van het kind
72
Zich laten betasten door het kind
32
Zich laten masturberen door het kind
23
Het kind masturberen
10
Coïtus of poging daartoe
18
Exhibitionistische activiteiten met/of zonder masturbatie van de actor
21
Voyeuristische activiteiten met/of zonder masturbatie
3
Sadistische activiteiten
7
Masochistische activiteiten
3
Onbekend
-


bron: Artikel 'Bij de politie gemelde gevallen van sexueel contact tussen ouderen en kinderen' door W. H. G. Wolters, T. A. M. Deenen, P. Wagenaar-Schwencke & E. J. Zwaan; MGV (Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid); juni 1982