Boycot is hypocriet, breek liever de eigen taboes

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Natuurlijk, het is verschrikkelijk wat mensen in Rusland met een homoseksuele oriëntatie moeten meemaken. Maar Nederland heeft te veel boter op z'n hoofd om zo te hoop te lopen tegen de homo-aversie van het Russische volk en de daarbij passende wetten van Poetin.

Nederland predikt gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht ras, godsdienst of seksuele oriëntatie. Toch hebben de naar schatting 150.000 Nederlanders die opgescheept zitten met een pedofiele oriëntatie ook hier geen leven, ook al doen ze geen kind kwaad en zijn ze ook vast van plan nooit enig kind te schaden. Wie voor die verschrikkelijke seksuele oriëntatie uitkomt pleegt sociale zelfmoord, net als homo's in Rusland. Mensen spugen je uit. Ik heb het zelf meegemaakt met een dierbare die zijn pedofiele geaardheid had aanvaard en daar openlijk over praatte. Hij had beter gelijk kunnen emigreren.

Het Nederlandse OM doet zijn uiterste best om een club (Martijn) die aan pedofielen stem probeert te geven te verbieden. Rechters hebben dit voorkomen, maar Kamerleden staan klaar met nieuwe wetgeving. En dan hebben wij kritiek op de Doema?

[Gjalt van Ommen is zeer waarschijnlijk een verzonnen naam. Zie het artikel 'We worden soms bedrogen - maar de krant is geen politie' van 25 oktober 2014. https://www.brongersma.info/We_worden_soms_bedrogen_-_maar_de_krant_is_geen_politie]

bron: Ingezonden brief 'Boycot is hypocriet, breek liever de eigen taboes' door Gjalt van Ommen; NRC Handelsblad; 17 augustus 2013