Brief door prof.dr. Jos Frenken aan Drs. F. Gieles

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Zeer geachte heer Gieles,

In antwoord op uw gedegen brief van 25 september jl. deel ik u het volgende mee. Het item in KRO's Brandpunt van 23 september jl. haakte in op drie strafzaken die op één dag in de krant verschenen. Het ging in die drie zaken om seksuele contacten tussen volwassenen en beneden zestienjarigen waarbij fysieke en psychische dwang in meerdere of mindere mate gebruikt was, om de beneden zestienjarigen te bewegen tot seksuele handelingen of om die te dulden. Het item wilde achtergrondgegevens verschaffen omtrent 'child molesters' en niet over pedofiele contacten die geheel vrijwillig zijn en waarbij geen sprake is van misbruik van overwicht, laat staan van dwang of fysiek geweld.

Er zijn mij in het kader van dit enkele minuten durende item twee vragen gesteld waarvan de beantwoording uiteraard kort moest zijn. Er is enkele minuten gefilmd en er zijn - denk ik - minder dan 60 seconden overgebleven. Meer mensen komen aan bod in zo'n item en je kunt geen boodschap of exposé geven: je wordt verondersteld een antwoord te geven op gestelde vragen. Mocht je toch een exposé geven dat geen rechtstreeks antwoord geeft op de gestelde vragen dan wordt dat weliswaar welwillend aangehoord maar er later toch uitgeknipt. Dat heb ik al meerdere malen meegemaakt en dat behoort tot de competentie en verantwoordelijkheid van de programmamakers. Je kan natuurlijk weigeren aan het programma mee te doen maar als de vragen integer zijn weiger ik niet. [...]

bron: Brief door prof.dr. Jos Frenken aan Drs. F. Gieles; Brief op briefpapier NISSO; 14 oktober 1988