Commentaar op een discussie-avond van MARTIJN

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Een open wettelijke normstelling welke [...] niet is ingevuld met aan seksualiteit refererend jargon, laat de rechter de mogelijkheid om aan de feitelijkheid van het concrete geval af te lezen in hoeverre al of niet seksuele handelingen schadelijk of potentieel schadelijk zijn.

bron: Artikel 'Commentaar, op een discussie-avond van MARTIJN' door Job Knap; OK Magazine, nr. 9; oktober 1987