Criminalisering van de drugsmarkt is pervers en ineffectief

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Jesse Jackson noemde armoede naar aanleiding van de rellen in Baltimore een 'massavernietigingswapen'. Daar zit iets in. Staand naast de Japanse premier, Abe, sprak Obama over 'abjecte armoede', ouders die verslaafd zijn of in de gevangenis zitten, buurten die overstroomd worden door drugs en waar drugshandel de voornaamste werkgever is. Als er geen structurele verandering komt, zal het land steeds opnieuw worden opgeschrikt door rellen, aldus Obama. Maar structurele verandering is niet in zicht. Geen land sluit zoveel burgers op in gevangenissen als Amerika. Wie bereid is na te denken weet dat gevangenissen instituten zijn waar criminaliteit wordt geproduceerd.

Werkelijke verandering in getto's zou moeten beginnen met het decriminaliseren van drugshandel en drugsgebruik. Daarmee zou een belangrijke oorzaak van politiegeweld komen te vervallen. De criminalisering (oftewel: regulering) van vraag en aanbod in de drugsmarkt is een van de meest perverse en ineffectieve maatregelen die overheden hebben genomen.

bron: Column 'Decriminaliseren' door Arnon Grunberg; 'blendle.com/i/de-volkskrant/decriminaliseren/bnl-vkn-20150430-4221001; Titel op Volkskrant: 'Criminalisering van de drugsmarkt is pervers en ineffectief'; de Volkskrant; 30 april 2015