Dat seksueel misbruik grote blijvende schade aanricht is niet meer dan aanname

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Dat seksueel misbruik grote blijvende schade aanricht bij de slachtoffers is volgens Van Koppen, als psycholoog verbonden aan het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving in Leiden, niet meer dan een aanname, die niet wetenschappelijk wordt ondersteund.

Een Amerikaans onderzoek van vier jaar geleden, een zogeheten meetanalyse van 59 studies naar de gevolgen van seksueel misbruik, kon de schade niet aantonen en in 1990 kwam de Nederlandse Nel Draijer al tot een soortgelijke conclusie in een proefschrift waarop zij cum laude promoveerde.

De onderzoeken die wel tot de conclusie kwamen dat het misbruik slachtoffers beschadigde, gingen volgens Van Koppen mank aan drie tekortkomingen. Het geconstateerde misbruik (incest) was te zeer verweven met slechte gezinsomstandigheden, het onderzoek was niet fijnmazig genoeg en de gehanteerde definitie van seksueel misbruik sloot te veel eenvoudige incidenten in (Van Koppen: "Ook ome Piet die op een verjaarsfeestje bij het dansen een keer de borsten van zijn nichtje aanraakt").

Dat klinische onderzoeken soms tot andere conclusies leiden, schrijft Van Koppen toe aan de mogelijkheid dat de therapeut die trauma's verwacht ze ook wel vindt. In antwoord op een vraag voegde hij er enigszins nuancerend aan toe: "Wetenschap biedt geen waarden, maar aanleiding tot discussie."

bron: Artikel <'Seksueel misbruik veroorzaakt geen blijvende schade'> door Ger Dullens; www.justitie.nl/publicaties/tijdschriften/perspectief/seksueel_misbruik_veroorzaakt_geen_blijvende_schade.asp; april 2004