De beperkte waarde van het concept parafilia

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Vele diagnostici vinden bovendien op voorhand al dat elke pedofiel, exhibitionist, verkrachter behandeld moet worden. Het is onder psychodiagnostici een goed gebruik om elke respondent duidelijk te maken dat hij het onderzoek niet hoeft te ondergaan, dat hij het onderzoek op elk moment kan stoppen, dat hij inzage heeft in alle gegevens en hun interpretatie. Dit goede gebruik lijkt steeds meer in onbruik te raken als het over mannen gaat die een seksueel delict hebben begaan. Sterker, als ik [D.] Van Beek geloven mag, gaat hij er op voorhand van uit dat de meeste mannen hun gedrag zelf als niet problematisch ervaren. Als dit waar is dan houdt zijn werkwijze dus in dat als niet problematisch ervaren gedrag door de diagnosticus geproblematiseerd wordt. Een bij mijn weten tamelijk controversiële disgnostische procedure. [...]

Bij seksuele delicten is het naar mijn mening niet primair van belang of ze al dan niet parafiel zijn, maar of ze al dan niet gewelddadig zijn.

bron: Artikel 'De beperkte waarde van het concept parafilia en van het penisvolume als indicatie van die parafilia' door A.X. van Naerssen (Universitair Hoofddocent Klinische Psychologische Aspecten van de Seksualiteit. Ambulatorium Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht); www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs1994-4/rn215210.pdf; Tijdschrift voor seksuologie, jaargang 18, nummer 4; 1994