De kindervriend

From Brongersma
Jump to: navigation, search

In 1978 was een deel van de Kamer ervan overtuigd dat het tijd werd de seksuele contacten tussen ouderen en kinderen beneden de zestien jaar te legaliseren. VVD-kamerlid Nijpels vond dat er 'serieus zou moeten worden gekeken' naar het laten vervallen van de twaalf-jaargrens. 'Niet de leeftijd maar de vraag of er sprake is van dwang moet het criterium zijn voor de strafbaarheid van seksueel verkeer tussen ouderen en minderjarigen. Wanneer een kind vrijwillig dergelijke contacten met ouderen heeft, moet dat worden toegestaan.'

bron: Artikel 'De kindervriend' door Sarah Verroen; www.groene.nl/1996/37/sv_pedof.html; De Groene Amsterdammer; 11 september 1996