Discriminatie in onderwijs en beroep

From Brongersma
Jump to: navigation, search

[Drs. D. van Peype (CRM: Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk):] "Ten aanzien van het onderwijs zou een ouder ook kunnen vragen: moet ik mijn kind aan een hetero toevertrouwen? Dan wordt er geacht van sex geen sprake te zijn, want de sex van de hetero is in het huwelijk gekanaliseerd. Het punt is dat homofilie bedreigend is, omdat zijn sex niet in de erkende structuren gekanaliseerd is, en als er dan eens wat zou gebeuren is er een soort nationale ramp. Men is in onze maatschappij als de dood als jongeren tot sex-ervaring komen. Dat wijst op de enorme psychische en affektieve armoede die er heerst. De enige manier om daar doorheen te komen is er niet veel van aan te trekken, ook al moet je daarnaast natuurlijk wel blijven beïnvloeden - vooral de opinionleaders - opdat de nieuwere en ruimere inzichten doorsijpelen. Voor wat de homofielen betreft ben ik meer voor het uitlokken van het conflict. Door het conflict kun je bereiken dat gevallen tot in hoogste instantie worden uitgevochten, waardoor de publieke mening (minstens in de bovenlaag) verandert. Het is toch belachelijk dat een homofiel maar een randberoep of randbestaan moet kiezen, en maatschappelijk niet volwaardig zou kunnen mee-functioneren. Ik begrijp de moeilijkheden in de praktijk, maar dan moet er nodig iets aan gebeuren."

bron: Artikel 'Discriminatie in onderwijs en beroep' door Kees [Cees] Straver; Sextant, nr. 4; april 1970