Een aardig meisje mag niet lesbisch zijn

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De Amsterdamse kantonrechter die deze zomer het ontslag van een werkneemster op grond van homofilie nietig verklaarde, is ten onrechte met zijn verstandige uitspraak niet in de publiciteit gekomen. De homofilie arbeidsters zelf praten er weinig over. Er lopen nog meer van die discriminerende ontslagzaken en de betrokken vrouwen zijn doodsbang dat die een minder rechtvaardige uitkomst zullen hebben. In bovengenoemd geval was de ontslaggrond: verstoring van de arbeidsrust door homofiele geaardheid van de betrokken vrouw. Tijdens de behandeling van de zaak werd echter wel duidelijk dat eigenlijk de onverdraagzaamheid en agressie van de overige werknemers tot moeilijkheden in de werksfeer hadden geleid. De baas koos in het conflict gemakzuchtig de kant van de meerderheid - netjes getrouwd of in afwachting van een keurig huwelijk - in plaats van op te komen voor de rechten van de homofiele minderheid die bovendien goed werk afleverde. Anno 1976 is het nog altijd moeilijk als homofiele vrouw of man door het leven te gaan in een maatschappij die bij het woord homofilie denkt in Albert-Mol-karikaturen en manwijven, maar die niet aanvaardt dat de aardige meisjes van tweehoog of die vriendinnen een straat verder, echt van elkaar houden.

bron: Column 'Een aardig meisje mag niet lesbisch zijn' door Emmy van Overeem; Uit het boek: 'zeg Marie, 't haakje zit aan de binnenkant - een dagbladrubriek; KooykerReeks; Rotterdam; 1ste druk, 2de oplage (1977); Eerder verschenen in de NRC; 1976