Er meer moeite in het 'afbreken van het sekstaboe' gestoken worden

From Brongersma
Jump to: navigation, search

[Roderik Muit:] Volgens mij zouden veel meer jongeren dan nu [wanneer de leeftijdsgrens in de zedenwet wordt verlaagd], seksueel lastig gevallen worden, of in posities gedwongen worden die voor hunzelf nadelig zijn - terwijl ze niet weten hoe ze zich daaruit kunnen redden. Omdat ze alleen staan.

En het grootste deel van de jongeren kan uitstekend omgaan met 'seksueel lastig gevallen worden'; die zijn ook niet van suiker en weten bijvoorbeeld veel beter hoe ze met internet-stalkers/internet-seks moeten omgaan dan volwassenen, dus die horrorverhalen daarover zijn overdreven. Maar dan nog: er blijven teveel over, die wel degelijk in benarde posities komen waar dat nu niet zo is.

Waar iets aan gedaan moet worden is dat "omdat ze alleen staan". Jongeren onder de 16 moeten niet als volwassenen behandeld worden, het moet voor ze mogelijk zijn om 'met vallen en opstaan' ergens van te leren. Maar dat 'opstaan' kan nauwelijks, in de huidige samenleving. Dat kan pas in een situatie waarin de mensen om die jongere heen, beter met seksualiteit kunnen omgaan. [...]

Wat er moet gebeuren is niet het afschaffen van wetgeving. Het is het doorbreken van het seks-taboe. Er moet beter met het onderwerp 'jongeren en seksualiteit' omgegaan worden. Zodra jongeren niet het gevoel dat ze in een isolement zitten als hun wat seksueels-ongewenst overkomt... zodra er met anderen over gepraat kan worden... zullen de zedenwetten waarschijnlijk volgen. En in die situatie zal het afschaffen ervan nauwelijks nadelen meer hebben. Volgens mij moet er meer moeite in 'afbreken van het sekstaboe' gestoken worden, dan in 'ageren tegen de leeftijdsgrens van 16'.

bron: 'Re: Deze opmerking vind ik terecht'; Roderik Muit op Jongensforum.net; www.jongensforum.net/messages/189646.shtml; JongensForum; 12 maart 2012