Erotische fantasieën

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De basis voor ieders sexuele fantasieën is op vijfjarige leeftijd reeds stevig gelegd en zij verandert niet meer, hoewel latere verfraaiingen de indruk wekken dat dit wel het geval is. In het algemeen zijn fantasieën van masochistische aard, hetgeen onderwerping aan iemand inhoudt, óf sadistisch, hetgeen overweldiging of vernedering van iemand betekent. [...] In veel gevallen komen sadisme en masochisme in verschillende mate naast elkaar voor. Slechts een klein deel van mensen met extreme fantasieën bezit waarschijnlijk één van de twee in zuivere vorm. [...] Vele tragedies zijn voortgekomen uit de verkrachtingsfantasieën die voor werkelijkheid werden gehouden: negers in de zuidelijke staten van Amerika werden gelynched, bedienden werden door vaders van sexueel gefrustreerde dochters ontslagen. De nonnen van Loudon en de vrouwelijke aanstichters van de heksenjacht van Salem zijn andere duidelijke voorbeelden. [...]

Vanaf zijn negende jaar had Aubrey gemasturbeerd terwijl hij naar foto's en tekeningen keek in zachte pornotijdschriften, zich inbeeldend dat hij met de vrouwen op de plaatjes copuleerde. [...]

Andere sadisten beschermen zichzelf tegen hun fantasieën door het oproepen tot en meedoen aan openbare kruistochten tegen om het even welke zondebok; homosexuelen, pornografen of negers bijvoorbeeld. Of ze roepen luidkeels bij de autoriteiten om herinvoering van de doodstraf of lijfstraffen. [...] Het merendeel van het opzettelijk georganiseerde geweld en leed dat over de gehele wereld voorkomt, is het werk van mannen en vrouwen met sadistische fantasieën. Het is dikwijls bijzonder gemakkelijk voor mensen om hun sadistische behoefte te verhullen en ze onder het mom van één of ander idealistisch doel te uiten: godsdienst, nationalisme, communisme. [...] In tijden van sociale onrust, wanneer de normale sociale controle wegvalt en de scheidslijn tussen werkelijkheid en fantasie vervaagt, is het zeer waarschijnlijk dat de sluisdeuren van de fantasie opengezet worden en een vloedgolf van masochistische en sadistische fantasieën loslaten die afschrikwekkende vormen kunnen aannemen. [...] Wanneer grote groepen mensen emotioneel, intellectueel of sexueel gefrustreerd raken, kunnen de gevolgen afschuwelijk zijn indien fantasieën werkelijkheid worden. Daarvan getuigen de heksenjachten. [...] De beschaving verlangt duidelijk van haar leden dat zij hun anti-sociale en sadistische fantasieën onderdrukken. Maar veel menselijk leed en destructief gedrag komen voort uit de manier waarop mensen ongevaarlijke fantasieën onderdrukken, uit ontevredenheid of uit schaamte. [...]

In iedere maatschappij moet er een zondebok zijn, als er geen vijand van buiten is, dan maar iemand die om één of andere reden in die rol gedwongen is en daarvoor vervolgd wordt. De Christelijke kerk en de Staat; elke grote organisatie trekt onvermijdelijk mensen aan met sterke sadistische fantasieën, die dan openlijk geuit kunnen worden (zogenaamd voor het goede doel). De kruistochten, de inquisitie, de heksenjachten, anti-semitisme, rassendiscriminatie en burgeroorlogen - de lijst activiteiten waarin sadisme vertrouwd en gebruikt wordt is oneindig lang. [...] De langdurige heksenwoede kwam in een bepaald opzicht voort uit de eeuwenlange vrouwenhaat en het celibaat van de geestelijken en kerkelijke autoriteiten, uit jarenlange onderdrukte sexuele behoeften en schuldgevoelens. [...]

Slechts wanneer we ons méér bewust worden van onze fantasieën en hun macht ons te beïnvloeden, kunnen we hopen dat herhaling van barbaarsheden uit het verleden in de toekomst te vermijden is. [...] Sexuele misdaden wekken altijd de woede op van het publiek, meestal om duidelijke redenen, maar gedeeltelijk omdat zij de fantasieën van de mensen prikkelen.

bron: Boek 'Erotische fantasieën' door Dr. Peter Dally; Nederlandse editie 1978; Elmar BV; Engelse editie (The fantasy factor) 1975