Factsheet - Zedelijkheidswetgeving & homoseksualiteit

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De zedelijkheidswetgeving is in 2002 stevig aangescherpt om seksueel misbruik en kinderporno aan te pakken. Enkele leeftijdsgrenzen zijn verhoogd en het is op allerlei manieren makkelijker gemaakt seksuele contacten en afbeeldingen met en van jeugdigen onder de 18 te vervolgen. Met de strengere aanpak zijn echter ook de rechten van jeugdigen zelf ingeperkt. Bovendien is het taalgebruik over jeugdseksualiteit onhelder en veroordelend. Hoewel de bepalingen niet specifiek discriminerend zijn voor homoseksuele jeugdigen, kunnen zij voor hen wel (extra) negatief uitwerken. Daarom pleit de lesbische en homobeweging voor een verbetering van de wet en het uitvoerend beleid.

bron: 'Factsheet - zedelijkheidswetgeving & homoseksualiteit'; www.homo-emancipatie.nl/jongeren/factsheet_zedelijkheidswetgeving.html; Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid; 2005