Geen paniek - Satanisch ritueel misbruik in Nederland

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Op 28 juni 1993 is [Suzette] Boon samen met de hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Theo Compernolle te gast in een uitzending van Nova, waar beiden worden geïnterviewd door Paul Witteman. Een dag later besteedt Nova opnieuw een complete uitzending aan de gevreesde satanisten, waarbij Winnie Sorgdrager, procureur-generaal van het Gerechtshof te Arnhem, als studiogast aanwezig is. In beide uitzendingen zijn gesprekken te zien die de redactie in de weken daarvoor met hulpverleners, overheidsfunctionarissen, wetenschapsbeoefenaren en slachtoffers heeft gevoerd.

De redactie heeft ook met een paar sceptici gesproken, maar zij komen niet in beeld. Men beperkt zich tot de deskundigen die erkennen dat ze zich moeilijk kunnen voorstellen dat de verhalen van de slachtoffers louter op fantasie berusten. Sorgdrager zegt dat ze dezelfde principiële houding wil innemen als ze eerder deed ten aanzien van incest: geloven tot het tegendeel is bewezen. Door de eenzijdige benadering van Nova lijkt het alsof satanisch ritueel misbruik een ernstig en wijdverspreid probleem is.

bron: Artikel 'Geen Paniek - Satanisch ritueel misbruik in Nederland' door Tjalling A. Beetstra (criminoloog en jurist); Skepter, jaargang 23, nr. 2; 'Winter 2010' staat op voorkant maar uitgekomen: mei 2011