Germaine Greer - De brandstichster van het feminisme

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Dat is ook wat ze bedoelt met de vrouw als eunuch: vanaf haar kleutertijd wordt haar seksuele energie onderdrukt en wordt van haar verwacht dat ze passief is, wat erop neerkomt dat ál haar energie onderdrukt wordt, totdat ze te inert is geworden om nog begeerte en nieuwsgierigheid op te brengen voor wat dan ook. Het zijn ook de eigenschappen van de castraat die in haar worden geprezen en beloond: 'verlegenheid, molligheid, loomheid, zwakheid en aanstellerij'.

De mythen van de romantische liefde, het moederschap en het kerngezin, al die zaken die de bestemming van de vrouw heten te zijn, drukken haar verder in de passieve rol. 'Kinderen opvoeden', vindt Greer bijvoorbeeld, 'is geen echte bezigheid, omdat kinderen toch wel opgroeien, of ze nu opgevoed worden of niet.' Greer ontrafelt de mythen niet alleen, ze verbindt ze ook met kapitalismekritiek. In haar passiviteit blijft er voor de vrouw weinig anders over dan consumeren. Ze is zelf het symbool van koopkracht, als ze met diëten en make-up er alles aan doet haar lichaam pasklaar te maken voor de vraag van de markt, maar tegelijkertijd is ze ook de voornaamste koper. Het kerngezin is daarbij in haar ogen een kapitalistische vinding: het is een egocentrische eenheid, altijd geneigd tot competitie en verdergaande consumptie. Niet voor niets haalt ze verschillende keren Friedrich Engels aan die stelt dat 'het moderne individualistische gezin is gebaseerd op de verborgen slavernij van de vrouw.' Al is het dan een shoppende slavin, als het even meezit. [...]

Haar hele leven heeft ze zich afgezet tegen vrouwelijk slachtofferschap en vrouwelijk 'gezeur'. [...] Haar reactie op #MeToo is als die op het 'gezeur' van vrouwen in de jaren zestig, die al klagend het liefst in hun beschermde kooitje bleven zitten. En al kiest ze in haar opmerkingen over verkrachting, zoals zo vaak, voor de hyperbool - ergens is het ook een verademing dat een vrouw zo ongegeneerd de feministische consensus aan haar laars lapt.

bron: Artikel 'De brandstichster van het feminisme - The Female Eunuch, Germaine Greer' door Xandra Schutte; Zomerserie De feministische leeslijst; www.groene.nl/artikel/de-brandstichtster-van-het-feminisme; De Groene Amsterdammer; 2 augustus 2018 (artikel online: 1 augustus 2018)