Hallo, Hallo, is de NVSH weer op de radio?

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De NVSH is weer terug in de ether. Door een beslissing van de progressieve CRM-minister Van Doorn [PPR] heeft de Onafhankelijke Radio en Televisie Stichting Symbiose een klein handje zendtijd gekregen. En daarmee zijn nu ook Dolle Mina en de Bond voor Vrijheidsrechten tot Omroepland doorgedrongen, want zij zitten samen met de NVSH in deze stichting. Vijf en veertig minuten radio, en vijftien minuten televisie per maand, daarmee zullen we het moeten doen. [...]

In 1967 kreeg de NVSH zendtijd als mini-omroep. Omdat zij graag systematisch voorlichting over geboorteregeling en seksualiteit wilde geven. De bestaande omroepen (KRO, NCRV, AVRO enz.) komen maar zelden met onderwerpen uit deze hoek. En wil je via radio en televisie een gezonder sexleven bevorderen (wat de geestelijke volksgezondheid ten goede zal komen) dan zal je het zelf moeten doen, was de mening van de NVSH. Aldus geschiedde. In 1971 echter ging minister Klompé [KVP], die nu weg is, onze mini-omroep te lijf en omdat zij nu eenmaal de touwtjes van de Omroepwet in handen had verdween de NVSH uit de lucht. Protesten hielpen geen zier en dus restte slechts één weg: Zelf een omroepstichting in het leven roepen, contribuanten zoeken en zendmachtiging aanvragen om als "aspirant", een soort leerling-omroep, erkend te worden. [...] SYMBIOSE voldeed echt aan alle eisen. Er waren binnen korte tijd tienduizenden betalende leden, er was een alles omvattend programma, waarin naast informatie, tevens de verstrooiing aandacht kreeg. Maar hoe fraai het programmabeleid er ook uitzag, de wolken pakten zich samen boven Omroepland en toen de bui eenmaal voorbij was, zat SYMBIOSE er, als Klein Duimpje terug van weggeweest. Wat te doen na deze trieste geschiedenis? Goeie en korte programma's maken, is het antwoord van SYMBIOSE. [...]

De NVSH besteedt natuurlijk veel aandacht aan de seksuele bevrijding, terwijl een groep als Dolle Mina de verhouding man-vrouw scherp aan de orde zal stellen. De Bond van Vrijheidsrechten bestrijdt wat algemener iedere onderdrukking van mensen: op het werk door de politie, de justitie enz.

bron: Artikel 'Hallo, Hallo, is de NVSH weer op de radio?'; Uit de NVSH-folder 'NVSH - Mensen helpen mensen vooruit'; Folder ingesloten in Sekstant, no. 11; november 1974