Hebben kinderen tot acht jaar al sexuele gevoelens?

From Brongersma
Jump to: navigation, search

In het grote landelijke wetenschappelijk onderzoek Sex in Nederland, dat dit voorjaar in opdracht van Nieuwe Revu werd uitgevoerd, kwam een vraag voor over "kindersexualiteit". Het kenmerk van dit landelijk onderzoek was, dat de ondervraagden dezelfde vragen gesteld kregen als bij een soortgelijk eerste onderzoek in Nederland in 1968. Het ging Nieuwe Revu - en de begeleidende wetenschappers - om een vergelijkingsmogelijkheid. [...] Daarover [incest en pedofilie] zijn geen vragen gesteld, eenvoudig omdat de opzet van het in 1968 uitgevoerde Margriet-onderzoek daarvoor geen mogelijkheden bood. [...] Mensen die gelovig zijn hebben veel eerder de neiging gehad "nee" te antwoorden dan mensen zonder godsdienst. [Betreft de vraag: Hebben kinderen tot acht jaar al sexuele gevoelens?]

Hebben kinderen tot acht jaar al sexuele gevoelens?

Mannen (%)
Vrouwen (%)
Totaal (%)
Ja:
45
47
46
Nee:
53
52
52
Geen mening:
2
1
2


Hebben kinderen tot acht jaar al sexuele gevoelens?

Ja (%)
leeftijd mannen 21-24 jaar
54
leeftijd mannen 50-64 jaar
30
leeftijd vrouwen 21-24 jaar
60
leeftijd vrouwen 50-64 jaar
34


Wat moet je doen met sexuele gevoelens bij kleine kinderen?

Mannen (%)
Vrouwen (%)
Totaal (%)
Negeren:
62
74
68
Onderdrukken:
5
5
5
Stimuleren:
13
8
11
Geen mening:
15
10
12
Geen antwoord:
5
3
4


Wat moet je doen met sexuele gevoelens bij kleine kinderen?

Leeftijd mannen 21-24 jaar (%)
Leeftijd mannen 50-64 jaar (%)
Leeftijd vrouwen 21-24 jaar (%)
Leeftijd vrouwen 50-64 jaar (%)
Onderdrukken:
12
12
3
9
Stimuleren:
19
9
28
2


bron: Artikel 'Een stijf plassertje: is dat sex? - Kindersexualiteit wordt genegeerd' onder redactie van René de Vos & Ton Kors; Nieuwe Revu nr. 32; 7 augustus 1981