Heilige huisjes

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Frits van der Poel is ontslagen. Zoals ook Han Mulder, Jan Vrijman, Henk Terlingen, Manus van der Kamp, Gijs Stappershoef en de programma's Zo is het & Hoepla verdwenen. Waarschijnlijk heeft VVD'er Van Riel gelijk als hij meent dat het ontslag slechts zakelijke redenen had. KRO-voorzitter Van Doorn verwachtte zakelijk nadeel van Van der Poels programma. Ledenverlies dus. Klantenverlies. Onze persvrijheid is even sterk als de economische positie van onze media. Daarin verschilt onze maatschappij slechts gradueel van de staatsvormen in Oost-Europa. Daar telt niet de economische maar de politieke stabiliteit van de communicatiemedia. [...] Er is echter een verschil tussen de blote benadering van de VARA [over een nudistenkamp] en die van Hoepla (met Phil Bloom) of Van der Poel. De Nederlander respecteert een aantal huisjes die heilig verklaard zijn. Drie daarvan zijn allesoverheersend: Religie, Sexualiteit en het Koninklijk Huis. Het is toegestaan een pater, een nudist of een prins op televisie te vertonen. Het is niet toegestaan zich over de gedragingen van een van die drie vrolijk te maken - althans niet ten overstaan van miljoenen kijkers. De Nederlandse journalist weet dat. Wellicht is de hoofdredacteur zélf een atheïst, een satyriatische Don Juan of een republikein, maar hij weet dat hij alle journalistieke activiteiten in die richting een halt toe moet roepen. Zelfs in een maanblad als dit - 'Sextant' - moet de hoofdredacteur af en toe het journalistieke kuisheidsgordeltje om doen op straffe van een geducht lezersverlies. [...] Naast nieuwsvoorziening is het de zaak van de journalist deze irrationele barrières bij stukjes en beetjes af te breken. [...]

bron: Redactioneel commentaar door Henk J. Meier; Sextant, nummer 10; november 1968