Het drama van de leeftijdsgrens

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Gedurende de laatste decennia is het aantal veroordelingen wegens sex met een jeugdige spectaculair gedaald: van 10,7 per 100.000 inwoners in 1950 tot 0,7 per 100.000 inwoners in 1982, dus met 93 percent. Een dergelijke ontwikkeling wijst er doorgaans reeds op dat de betreffende wet verouderd is.

bron: Artikel 'Het drama van de leeftijdsgrens'; ABOP Homoblad; ABOP staat voor: Algemene Bond van Onderwijzend Personeel; ABOP werkgroep homoseksualiteit, 6e jaargang, nr. 2 (thema-nummer over pedofilie); juni 1986