Het kosmische orgasme van Wilhelm Reich - Het seksuele is politiek

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Een mooi voorbeeld van zulke bevestiging biedt de statistische studie A Cross-Cultural Summary (1967) van antropoloog Robert Textor. Het boek is een compilatie van twintigduizend statistisch significante correlaties tussen culturele verschijnselen in vierhonderd verschillende culturen. Een van de saillante uitkomsten van Textors tabellen is dat seksuele vrijheid voor jonge mensen en met name het toestaan van seks vóór het huwelijk het geweld in een samenleving inperkt, tot uiting komend in minder oorlogzuchtigheid, moord, diefstal, marteling of verminking van vijanden, slavernij en aanbidding van strenge bemoeizuchtige goden.

bron: Artikel 'Het kosmische orgasme van Wilhelm Reich - Het seksuele is politiek' door Aart Brouwer; De Groene Amsterdammer; 10 juli 2009