Het probleem der seksuele hervorming

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Sterker nog, men zou zelfs mogen beweren dat de huidige machthebbers zich staande houden mede door seksuele onderdrukking van de massa (denk hierbij aan de macht van de Kerk!) en van de menselijke driften alleen de destructieve tendensen - door hen geraffineerd op andere, veelal machteloze objecten afgeleid (Nazi-Duitsland - de Joden; Italië-Abessinië) - tot uiting laten komen. [...] Wij dienen een beter inzicht te doen postvatten over de kinderlijke seksualiteit en haar uitingsvormen en vooral te streven naar een onbevangener voorlichting - ook in onze gedragingen tegenover het kind! - op dit gebied. Slechts dan wordt mogelijk wat ons als uiteindelijk ideaal voor ogen moet blijven staan: een seksualiteit zonder schuldgevoelens.

bron: Artikel 'Het probleem der seksuele hervorming' door Dr. C. van Emde Boas; Uit Boas' boek 'Essays in erotiek'; Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam; 1969; Artikel oorspronkelijk verschenen in: Fundament (p. 35-47); 1936