Hugo Röling over 100 jaar seksuele opvoeding

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Rölings boek [Geschiedenis van de seksuele opvoeding in Nederland, University Press, Amsterdam, 1994] zit vol verrassingen en weerleggingen van bekende vooroordelen en aannames over het taboe op praten over seks. Zo constateert hij dat het bezwaar om openlijk over seksualiteit te praten niet zozeer uit de christelijke hoek kwam, alswel uit kringen van het utopisch socialisme en de door hem veel genoemde Rein Leven Beweging. Ook laat hij zien dat gewaardeerde idealisten als Frederik van Eeden of stromingen in het feminisme vaak hard hebben meegedaan om 'foute' ideeën over seksualiteit en seksueel gedrag te verspreiden. [...]

Röling: "De NVSH dankt haar vrijgevochten imago eigenlijk aan een maar zeer korte periode van haar bestaan, die vooral vlak na de zogenaamde seksuele revolutie viel en waarin vrijheid-blijheid gepredikt werd. Deze periode, waarin Mary Zeldenrust een ware interne revolutie ontketend heeft, was eigenlijk niet representatief voor het lange bestaan van de vereniging. Tijdens de seksuele revolutie liep de NVSH hopeloos achter en werden de vooruitstrevende mensen intern verguisd."

bron: Artikel 'Hugo Röling over 100 jaar seksuele opvoeding' door Ymkje de Boer; De Nieuwe Sekstant; september/oktober 1994