Ik ben blij dat ik geen dochter heb

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Ik ben blij dat ik geen dochter heb, want iedere vijand die roept dat je de kleine pakte, heeft jou bij de staart; zie maar eens je onschuld te bewijzen. Voor kleine jongetjes zal zulks ook wel gelden, trouwens. Ik ga wel eens met Lieuwe (twee en een half) naar bad en kan zo voor je uitrekenen dat zulks in de ogen van de puriteinen 'incest' is.

bron: Brief van Theo van Gogh aan Boudewijn Büch; Uit het boek 'Wassenaerse brieven'; XX uitgevers Amsterdam; 2005; Brief van 18 februari 1994