Incest = seksueel misbruik = machtsmisbruik?

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het gebruik van het woord 'incest' is problematisch en gevaarlijk. Incest is een open begrip. Het geeft aan dat er sprake is van intiem, seksueel kontakt of relatie tussen familieleden (breed of beperkt opgevat) van alle leeftijd: er kan een incestrelatie zijn tussen volwassen familieleden die zij zelf willen en op prijs stellen; er kan een incestkontakt zijn tussen vader en dochter van 10 jaar die deze niet wil en ondergaat als slachtoffer. In het eerste voorbeeld kan ik met de beste wil van de wereld niet spreken van seksueel misbruik, laat staan van seksuele kindermishandeling..., in het tweede voorbeeld is die benaming maar al te zeer van toepassing.

bron: '6.1 Incest = seksueel misbruik = machtsmisbruik?' door Jan Wauben; Hoofdstuk 6.1 van de Inleiding; Uit het boekje 'Voor bijzondere vormen van Seksualiteit, intimiteit, Relaties - positief/negatief' door Werkgroep S.i.R.; Aan de werkgroep nemen deel: Buro Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling, COC, NVSH, RIAGG; Overzichten 1985 en 1986