Ingezonden brief: Kinderporno

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Uw dagelijkse prominente berichtgeving over de Londens-Utrechtse 'kinderporno'-zaak geeft mij aanleiding tot enkele opmerkingen. Ten eerste wekt deze zaak, maar vooral de publiciteit er omheen, herinneringen op aan al die andere zaken van de laatste anderhalf jaar waarbij 'kinderporno' in beslag werd genomen. Dat begon destijds met de kunstfoto's bij de Amsterdamse galerie Intermale.

Telkens bleek bij nadere bestudering dat het slechts ging om plaatjes van blote of schaars geklede kinderen of jongelui, uit de artistieke of naturalistische sfeer. Er staat toch echt in het betreffende wetsartikel "afbeeldingen van seksuele gedragingen" en de minister heeft in de kamerdebatten desgevraagd uitdrukkelijk verklaard dat wie blote plaatjes daaronder vat met taalvervuiling bezig is. Maar, zoals Peter Hofstede onlangs nog in de Haagse Post uiteenzette, politie en justitie handelen onder druk van Amerikaanse en Britse beschuldigingen ter zake. Het gaat niet zozeer om vervolging en berechting als wel om publiciteit. Inmiddels bestaat het kinderporno-artikel drie jaar en is er nog niemand op veroordeeld of zelfs maar voor de rechter geweest. Onbegrijpelijk dat politiewoordvoerders en persofficieren om hogere strafmaxima en ruimere opsporingsbevoegdheden vragen. De omvang van het maatschappelijk probleem kan het niet zijn, maar blijkbaar geeft de veronderstelde publieke antipathie aanleiding tot deze spierballentaal. Zelfs als het ditmaal om kinderporno in de zin van de wet gaat, moeten nog enkele vragen beantwoord worden.

Is het materiaal vervaardigd nadat de wet veranderde? Anders kan de maker er niet op vervolgd worden. Is het in handelsvoorraden aangetroffen? Het in bezit hebben is namelijk niet strafbaar, wel het ter verspreiding in voorraad hebben (en het tentoonstellen of verhandelen). Er zijn dus nogal wat twijfels rond de vervolgbaarheid van verdachten, nog afgezien van de vraag of zij commerciële bedoelingen hadden.

De Utrechtse verdachte is inmiddels vrijgelaten, meldt u. Waarschijnlijk niet thuis, want dat hebt u met het achtergrondverhaal van maandag 19 september wel onmogelijk gemaakt. Eerlijk gezegd, vind ik een dergelijk artikel een nette krant als het UN onwaardig. De functie van duizendvoudige schandpaal - als bijkomende straf - moet u maar aan sensatiekranten overlaten.

bron: Ingezonden brief 'Kinderporno' door Drs. G.T.A. Goslinga, Utrecht; Utrechts Nieuwsblad; xx september 1988