Ingezonden brief: kinderporno

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De bijdrage die de BC Vrouwenzaken in het aprilnummer onder het kopje 'Kinderporno' liet plaatsen in deze rubriek, heeft ons niet weinig verbaasd. Homo- en pedobeweging worden bestraffend toegesproken, omdat zij geen discussies aan zouden gaan over machtsverhoudingen in relaties. Aangezien wij ons als organisatie tot 'de pedobeweging' rekenen, voelen we ons geroepen kort te reageren.

Verhoudingen tussen volwassenen en kinderen worden door de BC Vrouwenzaken gekenschetst als 'machtsrelaties'. Naar ons idee is met die omschrijving een pedofiele relatie geenszins getypeerd. Elke verhouding tussen mensen is in wezen een machtsrelatie. Het gaat er maar om wat er met die macht gedaan wordt. 'De pedobeweging' behoort tot de eersten om te erkennen dat er in verhoudingen tussen volwassenen en kinderen in het algemeen, vaak sprake is van misbruik van de machtiger positie die volwassenen in onze samenleving innemen. Daarmee komen we bij het belangrijkste bezwaar tegen het betoog van de BC Vrouwenzaken. De schrijfsters maken een welhaast klassieke fout in hun argumentatie: waar zij spreken van het seksuele aspect van pedofiele relaties, verwijzen zij naar het seksueel misbruik dat veel vrouwen in hun jeugd hebben gekend. Zij prikken op deze totaal verschillende grootheden hetzelfde vlaggetje 'seksualiteit'.

De pedobeweging is constant met zichzelf en de buitenwereld in discussie over alle aspecten van relaties met kinderen. De BC Vrouwenzaken heeft daar in de media veelvuldig kennis van kunnen nemen. Steeds weer proberen we duidelijk te maken dat kinderen in vrijheid seksuele relaties kunnen aangaan met volwassenen en dat het de overheid niet past daarin tussenbeide te komen. En dat is nu juist wat het O.M. de laatste tijd zo ijverig doet. De zedenpolitie is daarmee wel degelijk de vijand van de homobeweging. De doelstelling 'vrijheid van seksualiteitsbeleving' wordt immers met zwaar geschut bestreden.

De BC Vrouwenzaken haalt twee totaal verschillende zaken door elkaar: de strijd tegen seksueel misbruik en de strijd voor vrijheid van seksualiteitsbeleving (die ook voor kinderen zou moeten gelden!). In de publieke opinie worden voor het gemak alle seksuele kontakten tussen volwassenen en kinderen onder het kopje 'misbruik' geplaatst. Van een bestuurscommissie van een gezaghebbende emancipatievereniging mogen we meer wijsheid verwachten.

bron: Ingezonden brief < 'Kinderporno' 3 > door Marc van Bijsterveldt namens het bestuur van de Vereniging Martijn; SEK (ledenblad COC); juni 1988