Jonge kinderen gaan wel vaker te ver met seks

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Een zevenjarig jongetje uit Zwolle misbruikte een halfjaar lang twee klasgenootjes. Dit gedrag komt vaker voor. "Het jongste kind dat wij voor grensoverschrijdend seksueel gedrag hebben behandeld was vijf jaar oud", zegt Francien Lamers-Winkelman. Zij is coördinator en kindertherapeut bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem en verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De term 'seksueel misbruik' vindt zij niet passen bij kinderen. "Het is zo'n beladen term. Dan wordt er al snel het woord 'pleger' bijgehaald, terwijl we pas van een pleger spreken als iemand ouder is dan 12 jaar." [...]

Volgens Lamers-Winkelman hangen de kenmerken van kinderen die seksueel ongezond gedrag vertonen samen met het woordje 'te'. "Ze spelen doktertje maar dan te erg. Ze dwingen het andere kind bijvoorbeeld met snoepjes of met bedreigingen en gaan door, zonder dat de ander dat leuk vindt. Een deel van de kinderen doet dit bewust." [...] "Er kan van alles aan de hand zijn. Soms is het een gevolg van seksueel misbruik van het kind zelf. Maar dat is bij de meerderheid niet het geval. Ook kinderen uit hele normale gezinnen kunnen dit gedrag vertonen."

bron: Artikel 'Jonge kinderen gaan wel vaker te ver met seks' door Somajeh Ghaeminia; Trouw; 15 september 2006