Kind wordt dikwijls seksueel misbruikt - Stichten werkgroep bepleit

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Tijdens de discussie [op congres "Seksueel misbruik van kinderen"] werd gevraagd aan te geven waar "misbruik" begint. Het risico bestaat dat bij voorbeeld pedofielen opnieuw in de taboe-hoek worden gedrukt en ouders die wat vrij met hun kinderen omgaan een stempel krijgen opgedrukt. Koers, vertrouwensarts, vindt dat voor incest geldt wat ook geldt voor kindermishandeling: de grens ligt daar waar geweld gebruikt wordt. Onder geweld verstaat zij ook het dwingen tot een seksueel contact.

bron: Artikel 'Kind wordt dikwijls seksueel misbruikt - Stichten werkgroep bepleit'; Volkskrant; 31 januari 1981