Kinderen en seks in vroeger tijden

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De ideeën van de psychiater Sigmund Freud over kinderen en seksualiteit vinden rond 1900 weerklank. Hij onderscheidt opeenvolgende fasen die kinderen voorbereiden op een 'normaal' seksueel leven als volwassene, mits deze goed worden doorlopen. Seksualiteit wordt in de jaren 20 en 30, een periode waarin masturbatie in brede kring sterk wordt afgekeurd, nauwelijks in verband gebracht met kinderen.

Seksuoloog Alfred Kingsley [Alfred Kinsey] ontdekt in de jaren 50 dat kinderen masturberen. De wereld reageert geschokt. Vanaf de jaren 50 beginnen ouders met seksuele voorlichting aan hun kinderen, vaak vlak voor zij puberen. Voorlichting beslaat hooguit een of twee serieuze gesprekken, waarin vooral technische aspecten centraal staan. In de jaren 60 en 70 krijgt seksuele voorlichting meer inhoud. Kinderen wordt bijvoorbeeld verteld dat seks lekker mag zijn. Dit blijft echter beperkt tot kleine kring. Opvoedgoeroe Benjamin Spock, die tot in de jaren 80 zijn invloed liet gelden, adviseert ouders om kinderen af te leiden bij seksueel spel.

bron: 'Kinderen en seks in vroeger tijden'; www.ad.nl/diagnose/article367100.ece; AD.nl; 29 mei 2006