Kinderen hebben weet van 'vieze blaadjes'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Neem nu bijvoorbeeld de vele pornografische bladen die tegenwoordig open en bloot tentoongesteld liggen en zo goed als overal te verkrijgen zijn. En het behoeft nog lang niet pornografisch te zijn, want ook bladen als Revue, Panorama etc. doen veel 'seks' in hun teksten, dat verkoopt namelijk. Meen niet dat onze kinderen daar geen kennis mee maken. In onze kennismakingsgesprekken met kinderen bleek dat zo goed als alle kinderen weet hebben van de 'vieze blaadjes'! In niet weinig gezinnen, ook van christelijke signatuur, zijn deze boekjes aanwezig, we moeten maar niet doen alsof we dat niet weten.

Wanneer we in klas 6 in gesprek raken over pornografie e.d. en we vragen om die blaadjes mee te nemen die bij hen thuis liggen of die ze zelf hebben, is het voor ons geen verrassing weer een heel breed assortiment te zien te krijgen! Bovenin een kast, achter de lakens..., daar lagen ze, verstopt op bekende plaatsen. Het beroerde is nu dat in dergelijke bladen zoveel spanning en sensatie wordt gestopt, dat ze gelezen en grif geloofd worden. Een penis is groot, een jongen kan heel vaak spuiten en een vrouw heeft veel orgasmes en laat zich maar al te vaak gebruiken. Belangrijk in zo'n klassegesprek is daarom de aldaar gepresenteerde werkelijkheid tot de juiste proporties terug te brengen en vooral de daarin voorkomende consumerende gebruiks-mentaliteit te bespreken. Een vrouw is geen verlengstuk van de man noch is de man een seksmaniak. De mens is de moeite waard en het onderlinge respect vanuit het bijbelse gebod 'Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf en God boven alles' mag dan ingebracht worden.

bron: Artikel 'Seksuele opvoeding: Het hoort er gewoon bij' door Aaldert Otten; GG (maandblad over relaties en seksualiteit), Uitgave: Protestantse Stichting voor Verantwoorde Gezinsvorming; 18e jaargang, no. 3; maart 1979