Kinderindoctrinatieboek

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het kind heeft behoefte aan intiem contact met één of een paar verzorgers, die het dagelijks ziet, die het herkent, en aan wie het zich kan hechten. Het kind heeft er ook behoefte aan vele verschillende mensen te ontmoeten, verschillende milieus te leren kennen en zich vele intieme contacten en vrienden van alle leeftijden te verschaffen. [...] Na verloop van tijd begint het kind het omgaan met andere mensen, die het graag mag, te waarderen, zonder dat de 'vertrouwde verzorger' er de hele tijd bij hoeft te zijn. Net zoals men volwassenen kan uitnodigen zonder dat ze hun kinderen meenemen, moeten kinderen kunnen worden uitgenodigd - en dan niet alleen omdat ze speelkameraadjes zijn voor eventuele eigen kinderen - zonder dat ze hun ouders meenemen. Is het kind een zelfstandig wezen of een aanhangsel? [...]

Het is alleen maar goed als kinderen intiem zijn met hun ouders, maar geef hun ook de kans dat met anderen te zijn. Kinderen vinden het fijn in mamma's en pappa's bed te slapen. Ze moeten ook ontdekken, dat het prettig kan zijn in het bed van Jeroen. [...]

Kinderen worden gedwongen een heleboel dingen, waar ze niet rijp voor zijn (en misschien nooit zouden moeten worden) te leren, omdat wij dat geschikt achten. Ze krijgen de gelegenheid niet een hoop dingen te leren, waar ze wel rijp voor zijn - wij achten het geschikt te wachten. [...]

Ik geloof, dat de conflicten, die tussen kinderen en ouders ontstaan wanneer de kinderen in de puberteit zijn of daarna (en de ouders in de overgangsjaren) in aantal zouden afnemen, als de ouders hun kind durfden laten experimenteren met zijn eigen wil en zelfstandigheid vanaf de leeftijd van een maand, en dan de riemen loslieten, wanneer het kind drie jaar oud was. [...]

Het kind mag niet geloven, dat het wetboek een objectieve leidraad is, voortgekomen uit de een of andere menselijke waarheid. Men kan zelfs niet veronderstellen, dat wetten in objectieve of humane geest gemaakt zijn. Integendeel. [...] Laat het kind niet wet en orde respecteren. Integendeel. [...]

Laat de kinderen buiten naakt rondlopen als het warm is. Neem zonodig een zakje mee als ze moeten poepen.

bron: Uit het boek 'Kinderindoctrinatieboek' door Frances Vestin; Vertaald uit het Zweeds door mevrouw B.A.C. Thung-Ericsson; Oorspronkelijke titel: 'Handbok i barnindoktrinering' (Stockholm, 1970); Uitgeverij NVSH 's-Gravenhage; 1971