Kinderporno, pedofilie en tienerseks

From Brongersma
Jump to: navigation, search

'Wie de geschiedenis van de totstandkoming van de zedenwetgeving bestudeert krijgt een goed inzicht in de ontwikkeling van de publieke moraal, tenminste, voor zover zij wordt verwoord in het politieke debat', luidt de eerste zin van het onderzoeksrapport van het Verwey-Jonker Instituut, dat vorige week woensdag werd gepubliceerd. [...]

Nog voor het rapport van het Verwey-Jonker Instituut goed en wel verzonden was aan de betrokken instanties, hadden de NVSH en in haar kielzog de Vereniging van Pedofielen 'MARTIJN' hieruit afgeleid dat het instituut pleit voor zowel een verbod op seks van en met tieners als voor de heroprichting van een afdeling jeugd- en zedenpolitie voor iedere regio. Dat is niet terecht, zoals professor J. de Savornin Lohman constateerde in een ingezonden brief in de Volkskrant. Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich verre van dergelijke politieke uitspraken. Toch is hun paniekreactie tot op zekere hoogte begrijpelijk: een maatschappelijk debat over een ander onderdeel van de zedelijkheidswetgeving is op komst, waarbij de politie met zware middelen ten strijde trekt. Middelen die de seksuele verworvenheden uit de jaren zeventig mogelijk ter discussie kunnen stellen. [...]

Afgelopen september keerden de kamerfracties van PvdA, VVD en D66 zich tegen het voorstel tot herziening van de kinderpornowet 240b, waarmee het in voorraad hebben van kinderporno strafbaar zou worden. [...]

Zoals iedereen stelt hij [Theo Sandfort, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Seksualiteit (NVVS)] voorop dat te allen tijde moet worden voorkomen dat kinderen misbruikt worden voor de produktie van porno. Maar: 'In de jaren zeventig moest alles kunnen, nu neigt de algemene opinie over pedofielen naar het andere uiterste. Ik voel af en toe tussen de regels door dat met het vervolgen van kinderporno ook de verlangens naar kinderen moeten worden uitgebannen. Nou, dat kan je wel vergeten: het maakt deel uit van ons seksuele verlangenspatroon. De een heeft het niet, de ander heel sterk. Ik denk dat we er als samenleving aan moeten wennen dat kinderen seksueel aantrekkelijk kunnen zijn. Je moet kijken naar de omstandigheden waarin een contact tot stand komt, hoe een kind zich daarbij voelt, of het de ruimte krijgt. Manipulatie is natuurlijk te allen tijde uit den boze.' [...]

'Ik [Lex van Naerssen, klinisch-psycholoog, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht] heb ooit gedacht: schaf de leeftijdsgrens af, maar de sociale situatie is nog zo dat kinderen lang gebonden zijn aan het gezin en een sterke verhouding met hun ouders hebben. Het probleem is dat er een maatschappelijk onduidelijke situatie voor kinderen van twaalf jaar en ouder is met betrekking tot autonomie en afhankelijkheid. Er heerst nog altijd een ontzettende onzekerheid over hoe we met de seksualiteit van jongeren moeten omgaan. Zodra kinderen een jaar of dertien zijn, begint het gezeur: hoe vaak mogen ze uit, hoeveel zakgeld krijgen ze, hoe laat moeten ze thuiskomen. Het grootbrengen door kleinhouden is onveranderd de norm. Sommige kwesties moet je niet door het strafrecht willen laten oplossen, maar door maatschappelijke eensgezindheid over de vrijheid die we eenieder geven om zijn of haar seksuele zelf te bepalen.'

bron: Artikel 'Kinderporno, pedofilie en tienerseks' door Pauline Bax; www.groene.nl/1995/02_01/bax.html; De Groene Amsterdammer; 1 februari 1995