Met huid en haar - Incest en de prijs voor hulp en erkenning

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het zal nooit de bedoeling zijn geweest, maar sinds journalisten, hulpverleners en onderzoekers zich voor hun ervaringen zijn gaan interesseren, kregen de incestslachtoffers een groepsetiket opgeplakt; voorgoed beschadigd. En met zo'n etiket verwerf je misschien medelijden, maar maatschappelijk lig je eruit. Het stomste wat je tegenwoordig kunt doen, is je kenbaar maken als incestslachtoffer, vindt José Rijnaarts die in opdracht van Vrouwenstudies Utrecht bezig is met een onderzoek naar de berichtgeving over incest in de geschreven pers.

bron: Artikel 'Met huid en haar - Incest en de prijs voor hulp en erkenning' door José Rijnaarts; Opzij; oktober 1993