Mijn eigen lolita

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De 'verboden grens' is de afgelopen eeuw opgerekt van twaalf naar veertien naar zestien naar uiteindelijk achttien jaar. Niet uit ethische motieven. En al helemaal niet ter bescherming van het 'kind'. Economische motieven liggen hieraan ten grondslag! Oplopende werkloosheid? Dan toch gewoon het toetreden (van vooral meisjes) tot de arbeidsmarkt nog maar even uitstellen: niet trouwen, maar naar school! [...]

Ik noem haar trouwens Sara, naar de elfjarige (!) maîtresse van ons VOC-kanon Jan Pietersz. Coen. Sara Specx, een door de gouverneur-generaal in Batavia 'geadopteerde' straatsjoffer. Ik weet niet precies waarom, maar ik weet bijna zeker dat mijn lolita op haar lijkt. Noem het instinct. Noem het voor mijn part vaderlandsliefde.

bron: Artikel 'Mijn eigen lolita' door A.H.J. Dautzenberg; www.frontaalnaakt.nl/archives/mijn-eigen-lolita.html; Frontaal Naakt; 15 november 2010