Minister Korthals

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De minister van justitie zit wel met een groot probleem! Enerzijds moet hij kinderen beschermen tegen kwaadwilligen, maar anderzijds hebben kinderen toch ook rechten. Het is moeilijk om in deze tijd, nadat er in het afgelopen jaar opnieuw dodelijke slachtoffers zijn gevallen onder kinderen, te beginnen over de verlaging van de leeftijdsgrenzen, of het geheel schrappen daarvan in de zedelijkheidswetgeving. Er zijn jammer genoeg mensen die het niet zo nauw nemen met de waarden in onze samenleving. Je ziet dit niet alleen bij de daders van zedendelicten, maar ook is het in sommige gezinnen helemaal niet pluis. Mishandeling van kinderen binnen het gezin is ook schrikbarend. Tientallen kinderen die doodgeslagen worden door hun eigen ouders, het is verschrikkelijk!

In de zedelijkheidswet is de leeftijd van 12-16 jaar aangegeven voor het aangaan van zelf gezochte contacten, om het maar eventjes wat gemakkelijk te zeggen. Maar kan iemand mij vertellen waarom een kind pas bij z'n 12e jaar zelf mag kiezen? Waarom is dit niet weggelegd voor jongere kinderen? Kinderen worden steeds jonger geestelijk rijp, waarom mogen zij dan niet zelf kiezen wie zij lief vinden en bij wie ze hun gevoelens mogen en kunnen uiten? Je kunt wel zwaarder straffen na een delict, maar dan is het kwaad al geschied! De opgave is: wat voor veiligheden kun je inbouwen om het jongere kind ook werkelijk te beschermen zonder het onnodig te onderdrukken.

Het grote probleem is dat heel veel mensen seksuele contacten van hun kind als schadelijk zien. Maar is dit werkelijk zo? Ik denk, dat veel volwassenen, dus ook ouders van kinderen, hun eigen beleven van seksueel gedrag, en alles wat daar misschien ook nog wel mis aan is, projecteren op 'pedofielen'. De meeste schade ontstaat als de ouders afkeurend reageren als een kind in blijheid heeft verteld wat voor fijns het beleefd heeft. Plotseling wordt de fijne ervaring tot iets vies en schadelijks. En daarna komt dan vaak nog de aangifte bij de politie met alle schadelijke gevolgen voor het kind.

bron: Ingezonden brief 'Minister Korthals' door B. [Bertus] Koopmans, Assen; De Nieuwe Sekstant; najaar 2000