Naakt in Nederland

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Dertien procent van de Nederlandse bevolking is voor het instellen van naaktstranden. Drie jaar geleden was dat nog 17 procent. Het aantal Nederlanders dat het een zorg zal zijn of er nou wel of geen naaktstranden komen is in die drie jaar vrijwel onveranderd gebleven: in 1971 kon het 43 procent niks schelen, in 1974 45 procent. Het aantal uitgesproken tegenstanders is met één procent toegenomen: van 39 naar 40 procent. Deze cijfers zijn het resultaat van een enquête van het Nipo. De onderzoekers hebben ook uitgezocht hoe de meningen verdeeld zijn over de aanhangers van politieke partijen en hoe men per leeftijdsgroep over naaktstranden denkt. Blijkt dat PPR-stemmers 't meest enthousiast met de billen in het zand gaan: 43 procent is vóór. Ze zullen dan op het strand maar 2 procent van alle Anti-Revolutionairen tegen komen. Van de PVDA is 15 procent vóór, de VVD 13 procent, de KVP 12 procent en de CHU 7 procent. In de leeftijdsgroep tussen 18 en 24 jaar is 27 procent voor en 12 procent tegen naaktstranden. Hoe ouder de groep ondervraagden, hoe groter de tegenstand werd. Van de 65-plussers heeft slechts 3 procent geen bezwaar, maar is 72 procent tegen.

bron: 'Naakt in Nederland' door Rudie Kagie; Inzetartikel 'De naakte cijfers'; Sekstant, no. 11; november 1974