Onderzoek naar de beeldvorming over pedofilie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Pedofilie is een door de media aangewakkerd, buitengewoon geladen probleem. Zelfs wie er gewoon over praat krijgt al meteen de publieke opinie over zich heen. Op elke poging tot nuancering wordt met argwaan, verwijten en boosheid gereageerd. De media die in de lijn van voorlichtende taak, vrijwel uitsluitend verslag doen van seksuele delicten, helpen gewild of ongewild mee om pedofilie te doen associëren met criminele handelingen zoals verkrachtingen en lustmoorden.

Vanwaar komt die verwarring over pedofilie en waarom is liefde en bekommerdheid voor kinderen verguisd tot een criminele daad? De oude Grieken zagen liefde tussen een oudere man en een jonge knaap als voorwaarde voor een ideale opvoedingsrelatie. Het onderwijs en de opvoedingssituatie was toen helemaal anders maar het stemt tot nadenken hoe de geschiedenis kan veranderen en naar het andere uiterste kan omslaan.

bron: Gerard Gielen (projectverantwoordelijke POLK: onderzoek naar de beeldvorming over pedofilie en mogelijkheden tot lichamelijk contact in de hulpverlening en onderwijs); www.khlim.be/saw/liefdevoorkinderen/nederlands/nederlandsstart.htm; september 2004