Onderzoekers: seksuele ervaringen van jongens niet bij voorbaat schadelijk

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Aan de hand van wat zij aan de onderzochte onderzoeken ontlenen, stellen Bauserman en Rind vast: voor niet-klinische mannelijke populaties kunnen geen conclusies worden getrokken op basis van onderzoek onder vrouwelijke of klinische populaties. Op het verschil met klinische studies gaan ze nader in en noemen daarbij vier mogelijke oorzaken:

  • 1. klinische populaties bestaan per definitie uit beschadigde mensen;
  • 2. hulpverleners zijn in toenemende mate geneigd, seksuele ervaringen in de jeugd met een volwassene te beschouwen als de enige wezenlijke oorzaak voor iemands lijden, ook als er duidelijk andere mogelijke oorzaken zijn;
  • 3. negatieve reacties van hulpverleners, ouders en politiefunctionarissen kunnen een niet negatief beleefde ervaring achteraf negatief kleuren;
  • 4. op zich waardevrije gevolgen - zoals geseksualiseerd gedrag of homoseksuele oriëntatie - worden door sommige onderzoekers tot de schadelijke gevolgen gerekend op grond van morele oordelen.

Het artikel eindigt met een hommage aan Constantine, die in 1981 blijkbaar zeer bruikbare maatstaven heeft aangelegd (vermeld in de aanhef van deze bespreking). De auteurs ondersteunen deze maatstaven verder door terloops te wijzen op seksuele relaties tussen mannen en jongens in maatschappijen met een positievere houding tegenover deze vorm van seksualiteit, zoals in de klassieke oudheid en in diverse niet-westerse culturen.

bron: Artikel 'Amerikaanse onderzoekers: seksuele ervaringen van jongens in de jeugd zijn niet bij voorbaat schadelijk' door Gorrit Goslinga; OK magazine, nummer 63; mei 1998