Onze dochter (8) doet aan prettig 'schuren'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Onze dochter van 8 jaar heeft sinds ongeveer 2 maanden de gewoonte iedere avond (voor zij gaat slapen) op haar buik liggend, met haar onderlichaam over het bed te schuren, waardoor haar nogal buitenwaarts zittende clitoris blijkbaar wordt geïrriteerd. Zij vertelde mijn vrouw, toen deze dit vrij spoedig ontdekte, dit "schuren" prettig te vinden. Wij hebben er tegenover haar uiteraard geen ophef van gemaakt, alleen in het begin terloops gezegd dat zij het beter niet kan doen, omdat zij daardoor misschien haar schaamlippen kapot zou kunnen schuren. Onze vraag aan u is, of een meisje van haar leeftijd een orgasme kan krijgen (zij heeft na enige tijd een vuurrode kleur) en of wij er iets aan moeten (kunnen) doen, zo ja, wat.

[Antwoord:] U kan ik zeggen dat zeer veel kinderen al heel jong tot de ontdekking komen, dat er door middel van bepaalde handelingen "lustgevoelens" zijn op te wekken. Met "seksualiteit" in de grote-mensen-zin van dat woord, heeft dat weinig te maken. Veel kinderen zitten te wippen (b.v. op een stoelleuning), wrijven tussen de beentjes, spelen met de plasser in bed en maken bewegingen die sterke associaties wekken met de geslachtsgemeenschap... Dat verontrust ouders vaak ernstig, maar als zo'n kind op duim of vingers zuigert (soms zeer "fanatiek"), zich gedurig met een zacht lapje (of bont, fluweel e.d.) in het gezicht aait, vindt men dat doodgewoon en toch komt het allemaal op hetzelfde neer: zichzelf een prettig gevoel verschaffen. Een orgasme beleeft het kind er niet bij - dat komt pas bij het geslachtsrijp worden. Wel is het vaak zo, dat een meisje dat al jong geleerd heeft dat de clitoris een bron van prettige gevoelens kan vormen, op latere leeftijd ook deze wijze van lustverschaffen zal gaan toepassen, met vaak seksuele bevrediging tot gevolg. U hebt er goed aan gedaan er niet te veel ophef van te maken. Mogelijk is het kind extra actief in dit opzicht als het gevoelens van eenzaamheid of verdriet heeft; soms doen ze het als ze moe zijn. Dat ze een rood hoofd krijgt, komt vermoedelijk door de inspanning. Als het kind het idee krijgt iets te doen dat "slecht" is, zal zij het verder in het geheim doen en er schuldgevoelens door krijgen. Hoe nerveuzer het kind, des te vaker zal zij zich dan misschien op deze wijze trachten te ontspannen. U moet er maar geen aandacht aan schenken. Vaak gaat het over als ze wat ouder zijn - soms echter niet [doorgaans niet als men het eenmaal heeft ontdekt], maar er is geen reden aan te nemen, dat dergelijke handelingen op enigerlei wijze kunnen schaden als de seksuele voorlichting en opvoeding, aangepast aan leeftijd en bevattingsvermogen, de juiste plaats in het geheel krijgen. De schade ligt vooral in het gevaar schuldgevoelens te ontwikkelen, die voor later het seksuele leven ongunstig kunnen beïnvloeden. Daarom ook eigenlijk geen notitie nemen van de zaak.

bron: Ingezonden brief < Prettig "schuren" >; Sextant, nr. 6; juni 1970