Onze zoon is pedofiel

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Als trouwe lezers van uw blad, met veel waardering voor de kwaliteit van de artikelen, zouden wij er graag op willen wijzen dat er één onderwerp is dat in uw blad nog nauwelijks aan bod is gekomen en waarover toch dringend meer informatie nodig is, namelijk de pedofilie. Wij voelen ons bij dit onderwerp ten nauwste betrokken, daar onze oudste zoon ons enige tijd geleden heeft verteld dat hij pedofiele gevoelens heeft, d.w.z. behoefte heeft aan een relatie met een kind, in zijn geval een jongen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Hij was zich hiervan al jaren bewust, maar had ons dat nog niet eerder verteld. In eerste instantie speet ons dit: je hebt als ouders het gevoel dat je kinderen met al hun problemen bij je moeten kunnen komen. We hebben nu echter begrepen dat het voor onze zoon pas mogelijk was er met ons over te spreken nadat hij het voor zichzelf helemaal had geaccepteerd. [...]

Wat ons betreft: we hebben het er natuurlijk wel moeilijk mee gehad. We wisten weinig van pedofilie af en wat je er meestal over hoort is zó negatief, dat je wel schrikt als je kind met zo'n boodschap thuiskomt. Maar we hebben veel met onze zoon gepraat en al luisterend kwam ons toch een ander beeld voor ogen: niet het gebruikelijke beeld van de volwassene die het kind tegen diens zin misbruikt voor eigen onnatuurlijke verlangens, maar het beeld van de mogelijkheid van een goede en liefdevolle relatie met een kind, waarbij het voor de oudere een groot geluk is iets voor het kind te kunnen betekenen en waaraan ook het kind veel vreugde beleeft. [...]

In veel gevallen zal de verhouding ook seksueel gericht zijn. Maar als het goed is, zal de oudere het kind niet dwingen tot dingen die het zelf niet wil. Uit de voorbeelden die hij kent uit zijn omgeving en waarover we gelezen hebben, blijkt dat dit kan en dat het kind ook plezier kan beleven aan de seksuele kant van de relatie, er zelfs behoefte aan kan hebben. Niet in alle gevallen zal het zo ideaal zijn: er zijn gevallen waarbij het niet goed gaat en het komt voor dat er wel drang of geweld wordt gebruikt. Bij de echte pedofilie is dat laatste echter zelden het geval. [...]

bron: Ingezonden brief 'Onze zoon is pedofiel' door 'naam en adres bij redactie bekend'; Gezond Gezin (Tijdschrift PSVG) 16e jaargang nr. 11; 1977