Opvoeding in de 21e eeuw

From Brongersma
Jump to: navigation, search

[Willem Koops, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht:] "Het plaatsen van filters komt erop neer dat men terug wil naar wat opvoeden sinds de 18e eeuw is: kinderen infantiliseren, uit de volwassen wereld verbannen. Opvoeders in de 21e eeuw zullen zich van andere strategieën moeten bedienen. Het is niet verstandig als ouders hun kind weghouden van geweld en seks. Het is veel slimmer om in de gaten te houden hoe dat kind dat verwerkt. Ga er vooral niet verontrust over doen, maar zorg voor een evenwichtige reactie.

Als een kind iets pornografisch ziet en jij vindt dat verwerpelijk, dan toon je je walging en je legt uit waarom je dat gevoel krijgt. Zeg niet dat bloot erg is, maar leg uit hoe relaties werken. Daarmee leg je schuld- en schaamte-emoties aan, die op den duur zorgen voor socialisatie van dat kind."

bron: Citaat aangehaald in: De Nieuwe Sekstant; winter 2001; Oorspronkelijk: Uitleg (voorlichtingsblad Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen); 5 september 2001